Vassklippning i mellansverige

Vi utför klippning och röjning av vass och andra vattenväxter både i vatten och på land.
Vi vassröjer med våra miljöklassade maskiner, ett verktygsbärande amfibiefordon.
Modellerna är idealisk för vassklippning, muddring och uppsamling av vattenväxter.

Bästa tiden för klippning av vass och vattenväxter

Klippning av vass och vattenväxter bör göras under dess växtperiod för att få bäst effekt.

Bäst är under juni, juli, augusti samt september. Innan näringen går tillbaka till dess rötter för att ackumuleras till kommande säsong.

När vassen klipps förhindras eller “stryps” syretillförseln genom den ihåliga stammen ner till vassens rötter, som ofta växer i syrefattiga miljöer.

Det är därför viktigt att klippa vassen så fort stråna bryter vattenytan.

Vassklippning är dessutom bra för miljön

Genom att klippa vass skapas bättre livsmiljöer och miljöförhållanden i vattnet och på bottnarna som i sin tur ökar värdet för alla oss som nyttjar området, såväl till lands som till sjöss.

Den klippta vassen ska inte ligga kvar i vattnet eftersom den då ger näring och påskyndar växtligheten av den kvarvarande vassen.
Vi samlar alltid ihop vassen och lägger upp den på önskad plats runt vattnet. Där fraktas den enkelt vidare.
Uppsamling av vass tar ungefär dubbelt så lång tid som klippningen.
Om ni önskar så ordnar vi med bortforsling av vassen.

För bästa effekt klipper man vassen 2 gånger per säsong, 3 år i rad. När vassen väl är utrotad så varar det vanligtvis upptill 7 -10 år.

Vi vänder oss till Företag, Kommuner, Föreningar och Privatpersoner. Vi klipper vass runt om i hela Mellansverige med utgångspunkter Alunda utanför Uppsala samt Rättvik i Dalarna. Tveka inte att kontakta oss om du är intresserad eller om du undrar över något.

Vanliga frågor och svar om vassklippning

Kan jag klippa vassen själv?

Om det bara rör sig om en mindre mängd vass kan du klippa din vass själv. Det finns nämligen så kallade vasskrattor som är effektiva när det kommer till att få bort vass på mindre ytor. Men vid större mängder vass och näckrosor är det mest tidseffektivt att vi hjälper till.

Värt att notera är att du även går minste om vår specialkompetens om du väljer att klippa vassen själv.

Hur länge är vassen borta efter att ni klipper vass?

Vassen är i regel borta i mellan 7 och 10 år så fort vi utrotat hela vegetationen av vass. Utrotningen kan i sin tur påskyndas genom användandet av exempelvis en rotfiltsmatta, som i sin tur hämmar återväxten på ett effektivt sätt. Det är också en bra idé att använda en rotkniv för att således kunna vertikalskära vassens utlöparrötter.

Vad kännetecknar ett professionellt företag inom vassklippning?
Ett professionellt företag inom vassklippning har de verktyg, det kunnande samt de fordon som krävs för att ta sig an alla vass projekt. Fordonet ska dessutom ha de amfibiska egenskaperna som krävs för att vi ska kunna erbjuda ett gott utfört arbete.
Klipper ni även annan vattenvegetation?
Vi klipper förutom vass även all annan förekommande växtlighet som stör dig, så länge vi inte behöver bryta mot lagen förstås. Vår amfibiegående redskapsbärare är nämligen kompetent när det kommer till att få bort alla typer av växtlighet.
Hur blir jag kvitt vass?
Du kan välja att antingen anlita oss eller att försöka ta bort vassen själv. Vi rekommenderar att du anlitar oss om du vill bli av med stora mängder vass, eller om du själv inte vill eller kan ta bort den vass som besvärar dig.

Värt att lägga märke till är att vi har all kunskap som krävs för att utrota vassen helt, så att den försvinner under längre tidsperioder. Utöver det utför vi arbetet på ett såväl snabbt som effektivt sätt, så att kostnaden för arbetet blir så liten som möjligt.

Hur kan ni utrota vassen helt?
När vi kväver vassen går den miste om alla viktiga näringsämnen som denna vegetation lagrar från att den vissnar på hösten, till att våren kommer och vassen börjar växa igen. Som viktiga näringsämnen inkluderas t ex kväve, fosfor samt kalium.

Vi ser alltså till att vassen är och förblir så pass näringsfattig att den inte orkar växa på våren, och således tillslut utrotas helt.

Vassklippning före- och efterbilder